Списък на файловете в пакета fusefat в buster, архитектура i386

/usr/bin/fusefat
/usr/share/doc/fusefat/AUTHORS
/usr/share/doc/fusefat/NEWS.gz
/usr/share/doc/fusefat/README
/usr/share/doc/fusefat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fusefat/changelog.gz
/usr/share/doc/fusefat/copyright
/usr/share/man/man1/fusefat.1.gz