Списък на файловете в пакета dislocker в buster, архитектура i386

/usr/bin/dislocker
/usr/bin/dislocker-bek
/usr/bin/dislocker-file
/usr/bin/dislocker-find
/usr/bin/dislocker-fuse
/usr/bin/dislocker-metadata
/usr/share/doc/dislocker/README.md.gz
/usr/share/doc/dislocker/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dislocker/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/dislocker/changelog.gz
/usr/share/doc/dislocker/copyright
/usr/share/man/man1/dislocker-bek.1.gz
/usr/share/man/man1/dislocker-file.1.gz
/usr/share/man/man1/dislocker-find.1.gz
/usr/share/man/man1/dislocker-fuse.1.gz
/usr/share/man/man1/dislocker-metadata.1.gz
/usr/share/man/man1/dislocker.1.gz