Списък на файловете в пакета zbackup в buster, архитектура armhf

/usr/bin/zbackup
/usr/share/doc/zbackup/README.html
/usr/share/doc/zbackup/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/zbackup/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/zbackup/copyright
/usr/share/man/man1/zbackup.1.gz
/usr/share/man/man5/zbackup.5.gz