Списък на файловете в пакета xscreensaver в buster, архитектура armhf

/etc/pam.d/xscreensaver
/usr/bin/xscreensaver
/usr/bin/xscreensaver-command
/usr/bin/xscreensaver-demo
/usr/lib/systemd/user/xscreensaver.service
/usr/share/applications/xscreensaver-properties.desktop
/usr/share/doc/xscreensaver/README.Debian
/usr/share/doc/xscreensaver/README.gz
/usr/share/doc/xscreensaver/README.hacking.gz
/usr/share/doc/xscreensaver/TODO.Debian
/usr/share/doc/xscreensaver/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xscreensaver/copyright
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/wa/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo
/usr/share/man/man1/xscreensaver-command.1.gz
/usr/share/man/man1/xscreensaver-demo.1.gz
/usr/share/man/man1/xscreensaver.1.gz
/usr/share/menu/xscreensaver
/usr/share/pixmaps/xscreensaver.svg
/usr/share/pixmaps/xscreensaver.xpm
/usr/share/xscreensaver/glade/screensaver-cmndln.png
/usr/share/xscreensaver/glade/screensaver-colorselector.png
/usr/share/xscreensaver/glade/screensaver-diagnostic.png
/usr/share/xscreensaver/glade/screensaver-locking.png
/usr/share/xscreensaver/glade/screensaver-power.png
/usr/share/xscreensaver/glade/screensaver-snap.png
/usr/share/xscreensaver/glade/xscreensaver-demo.glade2
/usr/share/xscreensaver/xscreensaver-daemon.desktop
/usr/share/xscreensaver/xscreensaver-wrapper.sh