Списък на файловете в пакета xscreensaver-gl в buster, архитектура armhf

/etc/X11/app-defaults/XScreenSaver-gl
/usr/bin/xscreensaver-gl-helper
/usr/lib/xscreensaver/antinspect
/usr/lib/xscreensaver/antspotlight
/usr/lib/xscreensaver/atunnel
/usr/lib/xscreensaver/blinkbox
/usr/lib/xscreensaver/bubble3d
/usr/lib/xscreensaver/circuit
/usr/lib/xscreensaver/cityflow
/usr/lib/xscreensaver/crumbler
/usr/lib/xscreensaver/cubestack
/usr/lib/xscreensaver/cubestorm
/usr/lib/xscreensaver/cubetwist
/usr/lib/xscreensaver/discoball
/usr/lib/xscreensaver/dymaxionmap
/usr/lib/xscreensaver/endgame
/usr/lib/xscreensaver/energystream
/usr/lib/xscreensaver/engine
/usr/lib/xscreensaver/esper
/usr/lib/xscreensaver/flipflop
/usr/lib/xscreensaver/flipscreen3d
/usr/lib/xscreensaver/flyingtoasters
/usr/lib/xscreensaver/gears
/usr/lib/xscreensaver/geodesic
/usr/lib/xscreensaver/geodesicgears
/usr/lib/xscreensaver/gflux
/usr/lib/xscreensaver/glblur
/usr/lib/xscreensaver/glcells
/usr/lib/xscreensaver/gleidescope
/usr/lib/xscreensaver/glknots
/usr/lib/xscreensaver/glmatrix
/usr/lib/xscreensaver/glschool
/usr/lib/xscreensaver/glslideshow
/usr/lib/xscreensaver/glsnake
/usr/lib/xscreensaver/gltext
/usr/lib/xscreensaver/hexstrut
/usr/lib/xscreensaver/hydrostat
/usr/lib/xscreensaver/hypertorus
/usr/lib/xscreensaver/jigglypuff
/usr/lib/xscreensaver/kaleidocycle
/usr/lib/xscreensaver/lavalite
/usr/lib/xscreensaver/lockward
/usr/lib/xscreensaver/maze3d
/usr/lib/xscreensaver/mirrorblob
/usr/lib/xscreensaver/moebius
/usr/lib/xscreensaver/moebiusgears
/usr/lib/xscreensaver/molecule
/usr/lib/xscreensaver/morph3d
/usr/lib/xscreensaver/peepers
/usr/lib/xscreensaver/pipes
/usr/lib/xscreensaver/polyhedra
/usr/lib/xscreensaver/polytopes
/usr/lib/xscreensaver/projectiveplane
/usr/lib/xscreensaver/pulsar
/usr/lib/xscreensaver/quasicrystal
/usr/lib/xscreensaver/queens
/usr/lib/xscreensaver/raverhoop
/usr/lib/xscreensaver/razzledazzle
/usr/lib/xscreensaver/romanboy
/usr/lib/xscreensaver/sierpinski3d
/usr/lib/xscreensaver/sonar
/usr/lib/xscreensaver/spheremonics
/usr/lib/xscreensaver/splitflap
/usr/lib/xscreensaver/splodesic
/usr/lib/xscreensaver/stonerview
/usr/lib/xscreensaver/superquadrics
/usr/lib/xscreensaver/topblock
/usr/lib/xscreensaver/unicrud
/usr/lib/xscreensaver/vigilance
/usr/lib/xscreensaver/voronoi
/usr/lib/xscreensaver/winduprobot
/usr/share/applications/screensavers/antinspect.desktop
/usr/share/applications/screensavers/antspotlight.desktop
/usr/share/applications/screensavers/atunnel.desktop
/usr/share/applications/screensavers/blinkbox.desktop
/usr/share/applications/screensavers/bubble3d.desktop
/usr/share/applications/screensavers/circuit.desktop
/usr/share/applications/screensavers/cityflow.desktop
/usr/share/applications/screensavers/crumbler.desktop
/usr/share/applications/screensavers/cubestack.desktop
/usr/share/applications/screensavers/cubestorm.desktop
/usr/share/applications/screensavers/cubetwist.desktop
/usr/share/applications/screensavers/discoball.desktop
/usr/share/applications/screensavers/dymaxionmap.desktop
/usr/share/applications/screensavers/endgame.desktop
/usr/share/applications/screensavers/energystream.desktop
/usr/share/applications/screensavers/engine.desktop
/usr/share/applications/screensavers/esper.desktop
/usr/share/applications/screensavers/flipflop.desktop
/usr/share/applications/screensavers/flipscreen3d.desktop
/usr/share/applications/screensavers/flyingtoasters.desktop
/usr/share/applications/screensavers/gears.desktop
/usr/share/applications/screensavers/geodesic.desktop
/usr/share/applications/screensavers/geodesicgears.desktop
/usr/share/applications/screensavers/gflux.desktop
/usr/share/applications/screensavers/glblur.desktop
/usr/share/applications/screensavers/glcells.desktop
/usr/share/applications/screensavers/gleidescope.desktop
/usr/share/applications/screensavers/glknots.desktop
/usr/share/applications/screensavers/glmatrix.desktop
/usr/share/applications/screensavers/glschool.desktop
/usr/share/applications/screensavers/glslideshow.desktop
/usr/share/applications/screensavers/glsnake.desktop
/usr/share/applications/screensavers/gltext.desktop
/usr/share/applications/screensavers/hexstrut.desktop
/usr/share/applications/screensavers/hydrostat.desktop
/usr/share/applications/screensavers/hypertorus.desktop
/usr/share/applications/screensavers/jigglypuff.desktop
/usr/share/applications/screensavers/kaleidocycle.desktop
/usr/share/applications/screensavers/lavalite.desktop
/usr/share/applications/screensavers/lockward.desktop
/usr/share/applications/screensavers/maze3d.desktop
/usr/share/applications/screensavers/mirrorblob.desktop
/usr/share/applications/screensavers/moebius.desktop
/usr/share/applications/screensavers/moebiusgears.desktop
/usr/share/applications/screensavers/molecule.desktop
/usr/share/applications/screensavers/morph3d.desktop
/usr/share/applications/screensavers/peepers.desktop
/usr/share/applications/screensavers/pipes.desktop
/usr/share/applications/screensavers/polyhedra.desktop
/usr/share/applications/screensavers/polytopes.desktop
/usr/share/applications/screensavers/projectiveplane.desktop
/usr/share/applications/screensavers/pulsar.desktop
/usr/share/applications/screensavers/quasicrystal.desktop
/usr/share/applications/screensavers/queens.desktop
/usr/share/applications/screensavers/raverhoop.desktop
/usr/share/applications/screensavers/razzledazzle.desktop
/usr/share/applications/screensavers/romanboy.desktop
/usr/share/applications/screensavers/sierpinski3d.desktop
/usr/share/applications/screensavers/sonar.desktop
/usr/share/applications/screensavers/spheremonics.desktop
/usr/share/applications/screensavers/splitflap.desktop
/usr/share/applications/screensavers/splodesic.desktop
/usr/share/applications/screensavers/stonerview.desktop
/usr/share/applications/screensavers/superquadrics.desktop
/usr/share/applications/screensavers/topblock.desktop
/usr/share/applications/screensavers/unicrud.desktop
/usr/share/applications/screensavers/vigilance.desktop
/usr/share/applications/screensavers/voronoi.desktop
/usr/share/applications/screensavers/winduprobot.desktop
/usr/share/doc/xscreensaver-gl/README.gl
/usr/share/doc/xscreensaver-gl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xscreensaver-gl/copyright
/usr/share/man/man1/xscreensaver-gl-helper.1.gz
/usr/share/man/man6/antinspect.6x.gz
/usr/share/man/man6/antspotlight.6x.gz
/usr/share/man/man6/atunnel.6x.gz
/usr/share/man/man6/blinkbox.6x.gz
/usr/share/man/man6/bubble3d.6x.gz
/usr/share/man/man6/circuit.6x.gz
/usr/share/man/man6/cityflow.6x.gz
/usr/share/man/man6/crumbler.6x.gz
/usr/share/man/man6/cubestack.6x.gz
/usr/share/man/man6/cubestorm.6x.gz
/usr/share/man/man6/cubetwist.6x.gz
/usr/share/man/man6/discoball.6x.gz
/usr/share/man/man6/dymaxionmap.6x.gz
/usr/share/man/man6/endgame.6x.gz
/usr/share/man/man6/energystream.6x.gz
/usr/share/man/man6/engine.6x.gz
/usr/share/man/man6/esper.6x.gz
/usr/share/man/man6/flipflop.6x.gz
/usr/share/man/man6/flipscreen3d.6x.gz
/usr/share/man/man6/flyingtoasters.6x.gz
/usr/share/man/man6/gears.6x.gz
/usr/share/man/man6/geodesic.6x.gz
/usr/share/man/man6/geodesicgears.6x.gz
/usr/share/man/man6/gflux.6x.gz
/usr/share/man/man6/glblur.6x.gz
/usr/share/man/man6/glcells.6x.gz
/usr/share/man/man6/gleidescope.6x.gz
/usr/share/man/man6/glknots.6x.gz
/usr/share/man/man6/glmatrix.6x.gz
/usr/share/man/man6/glschool.6x.gz
/usr/share/man/man6/glslideshow.6x.gz
/usr/share/man/man6/glsnake.6x.gz
/usr/share/man/man6/gltext.6x.gz
/usr/share/man/man6/hexstrut.6x.gz
/usr/share/man/man6/hydrostat.6x.gz
/usr/share/man/man6/hypertorus.6x.gz
/usr/share/man/man6/jigglypuff.6x.gz
/usr/share/man/man6/kaleidocycle.6x.gz
/usr/share/man/man6/lavalite.6x.gz
/usr/share/man/man6/lockward.6x.gz
/usr/share/man/man6/maze3d.6x.gz
/usr/share/man/man6/mirrorblob.6x.gz
/usr/share/man/man6/moebius.6x.gz
/usr/share/man/man6/moebiusgears.6x.gz
/usr/share/man/man6/molecule.6x.gz
/usr/share/man/man6/morph3d.6x.gz
/usr/share/man/man6/peepers.6x.gz
/usr/share/man/man6/pipes.6x.gz
/usr/share/man/man6/polyhedra.6x.gz
/usr/share/man/man6/polytopes.6x.gz
/usr/share/man/man6/projectiveplane.6x.gz
/usr/share/man/man6/pulsar.6x.gz
/usr/share/man/man6/quasicrystal.6x.gz
/usr/share/man/man6/queens.6x.gz
/usr/share/man/man6/raverhoop.6x.gz
/usr/share/man/man6/razzledazzle.6x.gz
/usr/share/man/man6/romanboy.6x.gz
/usr/share/man/man6/sierpinski3d.6x.gz
/usr/share/man/man6/sonar.6x.gz
/usr/share/man/man6/spheremonics.6x.gz
/usr/share/man/man6/splitflap.6x.gz
/usr/share/man/man6/splodesic.6x.gz
/usr/share/man/man6/stonerview.6x.gz
/usr/share/man/man6/superquadrics.6x.gz
/usr/share/man/man6/topblock.6x.gz
/usr/share/man/man6/unicrud.6x.gz
/usr/share/man/man6/vigilance.6x.gz
/usr/share/man/man6/voronoi.6x.gz
/usr/share/man/man6/winduprobot.6x.gz
/usr/share/xscreensaver/config/antinspect.xml
/usr/share/xscreensaver/config/antspotlight.xml
/usr/share/xscreensaver/config/atunnel.xml
/usr/share/xscreensaver/config/blinkbox.xml
/usr/share/xscreensaver/config/bubble3d.xml
/usr/share/xscreensaver/config/circuit.xml
/usr/share/xscreensaver/config/cityflow.xml
/usr/share/xscreensaver/config/crumbler.xml
/usr/share/xscreensaver/config/cubestack.xml
/usr/share/xscreensaver/config/cubestorm.xml
/usr/share/xscreensaver/config/cubetwist.xml
/usr/share/xscreensaver/config/discoball.xml
/usr/share/xscreensaver/config/dymaxionmap.xml
/usr/share/xscreensaver/config/endgame.xml
/usr/share/xscreensaver/config/energystream.xml
/usr/share/xscreensaver/config/engine.xml
/usr/share/xscreensaver/config/esper.xml
/usr/share/xscreensaver/config/flipflop.xml
/usr/share/xscreensaver/config/flipscreen3d.xml
/usr/share/xscreensaver/config/flyingtoasters.xml
/usr/share/xscreensaver/config/gears.xml
/usr/share/xscreensaver/config/geodesic.xml
/usr/share/xscreensaver/config/geodesicgears.xml
/usr/share/xscreensaver/config/gflux.xml
/usr/share/xscreensaver/config/glblur.xml
/usr/share/xscreensaver/config/glcells.xml
/usr/share/xscreensaver/config/gleidescope.xml
/usr/share/xscreensaver/config/glknots.xml
/usr/share/xscreensaver/config/glmatrix.xml
/usr/share/xscreensaver/config/glschool.xml
/usr/share/xscreensaver/config/glslideshow.xml
/usr/share/xscreensaver/config/glsnake.xml
/usr/share/xscreensaver/config/gltext.xml
/usr/share/xscreensaver/config/hexstrut.xml
/usr/share/xscreensaver/config/hydrostat.xml
/usr/share/xscreensaver/config/hypertorus.xml
/usr/share/xscreensaver/config/jigglypuff.xml
/usr/share/xscreensaver/config/kaleidocycle.xml
/usr/share/xscreensaver/config/lavalite.xml
/usr/share/xscreensaver/config/lockward.xml
/usr/share/xscreensaver/config/maze3d.xml
/usr/share/xscreensaver/config/mirrorblob.xml
/usr/share/xscreensaver/config/moebius.xml
/usr/share/xscreensaver/config/moebiusgears.xml
/usr/share/xscreensaver/config/molecule.xml
/usr/share/xscreensaver/config/morph3d.xml
/usr/share/xscreensaver/config/peepers.xml
/usr/share/xscreensaver/config/pipes.xml
/usr/share/xscreensaver/config/polyhedra.xml
/usr/share/xscreensaver/config/polytopes.xml
/usr/share/xscreensaver/config/projectiveplane.xml
/usr/share/xscreensaver/config/pulsar.xml
/usr/share/xscreensaver/config/quasicrystal.xml
/usr/share/xscreensaver/config/queens.xml
/usr/share/xscreensaver/config/raverhoop.xml
/usr/share/xscreensaver/config/razzledazzle.xml
/usr/share/xscreensaver/config/romanboy.xml
/usr/share/xscreensaver/config/sierpinski3d.xml
/usr/share/xscreensaver/config/sonar.xml
/usr/share/xscreensaver/config/spheremonics.xml
/usr/share/xscreensaver/config/splitflap.xml
/usr/share/xscreensaver/config/splodesic.xml
/usr/share/xscreensaver/config/stonerview.xml
/usr/share/xscreensaver/config/superquadrics.xml
/usr/share/xscreensaver/config/topblock.xml
/usr/share/xscreensaver/config/unicrud.xml
/usr/share/xscreensaver/config/vigilance.xml
/usr/share/xscreensaver/config/voronoi.xml
/usr/share/xscreensaver/config/winduprobot.xml