Списък на файловете в пакета xemacs21-mule в buster, архитектура armhf

/usr/bin/xemacs-21.4.24-mule
/usr/bin/xemacs21-mule
/usr/lib/xemacs-21.4.24/arm-linux-gnueabihf/mule/DOC
/usr/lib/xemacs-21.4.24/arm-linux-gnueabihf/mule/DUMP
/usr/lib/xemacs-21.4.24/arm-linux-gnueabihf/mule/config.values
/usr/share/doc/xemacs21-mule
/usr/share/man/man1/xemacs-21.4.24-mule.1.gz
/usr/share/man/man1/xemacs21-mule.1.gz
/usr/share/menu/xemacs21-mule