Списък на файловете в пакета unagi-dev в buster, архитектура armhf

/usr/include/unagi/atoms.h
/usr/include/unagi/display.h
/usr/include/unagi/event.h
/usr/include/unagi/key.h
/usr/include/unagi/plugin.h
/usr/include/unagi/plugin_common.h
/usr/include/unagi/rendering.h
/usr/include/unagi/structs.h
/usr/include/unagi/system.h
/usr/include/unagi/util.h
/usr/include/unagi/window.h
/usr/lib/pkgconfig/unagi.pc
/usr/share/doc/unagi-dev