Списък на файловете в пакета speechd-up в buster, архитектура armhf

/etc/init.d/speechd-up
/etc/speechd-up.conf
/usr/bin/speechd-up
/usr/share/doc/speechd-up/NEWS.gz
/usr/share/doc/speechd-up/README
/usr/share/doc/speechd-up/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/speechd-up/copyright
/usr/share/info/speechd-up.info.gz