Списък на файловете в пакета qemu-user-binfmt в buster, архитектура armhf

/usr/share/doc/qemu-user-binfmt