Списък на файловете в пакета planner в buster, архитектура armhf

/usr/bin/planner
/usr/lib/mime/packages/planner
/usr/lib/planner/file-modules/libmrp-xml.so
/usr/lib/planner/file-modules/libmrp-xsl.so
/usr/lib/planner/libplanner-1.so.0
/usr/lib/planner/libplanner-1.so.0.0.0
/usr/lib/planner/plugins/libhtml-plugin.so
/usr/lib/planner/plugins/libmsp-plugin.so
/usr/lib/planner/plugins/libpython-plugin.so
/usr/lib/planner/plugins/libxmlplanner-plugin.so
/usr/lib/planner/storage-modules/libstorage-mrproject-1.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/planner.arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/plannerui.arm-linux-gnueabihf.so
/usr/share/applications/planner.desktop
/usr/share/doc/planner/NEWS.gz
/usr/share/doc/planner/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/planner/changelog.gz
/usr/share/doc/planner/copyright
/usr/share/man/man1/planner.1.gz
/usr/share/pixmaps/gnome-planner.png