Списък на файловете в пакета pcmanx-gtk2 в buster, архитектура armhf

/usr/bin/pcmanx
/usr/share/applications/pcmanx.desktop
/usr/share/doc/pcmanx-gtk2/NEWS.gz
/usr/share/doc/pcmanx-gtk2/README
/usr/share/doc/pcmanx-gtk2/README.Debian
/usr/share/doc/pcmanx-gtk2/TODO
/usr/share/doc/pcmanx-gtk2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pcmanx-gtk2/changelog.gz
/usr/share/doc/pcmanx-gtk2/copyright
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/pcmanx.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/pcmanx.mo
/usr/share/man/man1/pcmanx.1.gz
/usr/share/pcmanx/emoticons
/usr/share/pcmanx/nancy_bot/default.conf
/usr/share/pcmanx/nancy_bot/default_msg.data
/usr/share/pcmanx/nancy_bot/default_usages.data
/usr/share/pcmanx/nancy_bot/example.conf
/usr/share/pcmanx/nancy_bot/example_msg.data
/usr/share/pcmanx/nancy_bot/example_usages.data
/usr/share/pcmanx/sitelist
/usr/share/pixmaps/pcmanx.svg