Списък на файловете в пакета partclone в buster, архитектура armhf

/usr/sbin/partclone.btrfs
/usr/sbin/partclone.chkimg
/usr/sbin/partclone.dd
/usr/sbin/partclone.exfat
/usr/sbin/partclone.ext2
/usr/sbin/partclone.ext3
/usr/sbin/partclone.ext4
/usr/sbin/partclone.ext4dev
/usr/sbin/partclone.extfs
/usr/sbin/partclone.f2fs
/usr/sbin/partclone.fat
/usr/sbin/partclone.fat12
/usr/sbin/partclone.fat16
/usr/sbin/partclone.fat32
/usr/sbin/partclone.hfs+
/usr/sbin/partclone.hfsp
/usr/sbin/partclone.hfsplus
/usr/sbin/partclone.imager
/usr/sbin/partclone.info
/usr/sbin/partclone.minix
/usr/sbin/partclone.nilfs2
/usr/sbin/partclone.ntfs
/usr/sbin/partclone.ntfsfixboot
/usr/sbin/partclone.ntfsreloc
/usr/sbin/partclone.reiser4
/usr/sbin/partclone.restore
/usr/sbin/partclone.vfat
/usr/sbin/partclone.xfs
/usr/share/doc/partclone/NEWS.gz
/usr/share/doc/partclone/README.md
/usr/share/doc/partclone/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/partclone/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/partclone/changelog.gz
/usr/share/doc/partclone/copyright
/usr/share/locale/fr_FR/LC_MESSAGES/partclone.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/partclone.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/partclone.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/partclone.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/partclone.mo
/usr/share/man/dd/man8/partclone.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.VMFS_volume_member.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.btrfs.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.chkimg.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.dd.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.exfat.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.ext2.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.ext3.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.ext4.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.ext4dev.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.extfs.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.f2fs.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.fat.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.fat12.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.fat16.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.fat32.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.fstype.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.hfs+.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.hfsp.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.hfsplus.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.imager.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.info.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.jfs.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.minix.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.nilfs2.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.ntfs.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.ntfsfixboot.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.ntfsreloc.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.reiser4.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.reiserfs.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.restore.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.ufs.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.vfat.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.vmfs.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.vmfs3.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.vmfs5.8.gz
/usr/share/man/man8/partclone.xfs.8.gz
/usr/share/partclone/fail-mbr.bin