Списък на файловете в пакета ostree в buster, архитектура armhf

/usr/bin/ostree
/usr/bin/rofiles-fuse
/usr/share/bash-completion/completions/ostree
/usr/share/doc/ostree/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ostree/copyright
/usr/share/lintian/overrides/ostree
/usr/share/man/man1/ostree-admin-cleanup.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin-config-diff.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin-deploy.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin-init-fs.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin-instutil.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin-os-init.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin-pin.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin-set-origin.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin-status.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin-switch.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin-undeploy.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin-unlock.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin-upgrade.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-admin.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-cat.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-checkout.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-checksum.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-commit.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-config.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-create-usb.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-diff.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-export.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-find-remotes.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-fsck.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-gpg-sign.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-init.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-log.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-ls.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-prune.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-pull-local.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-pull.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-refs.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-remote.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-reset.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-rev-parse.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-show.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-static-delta.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree-summary.1.gz
/usr/share/man/man1/ostree.1.gz
/usr/share/man/man1/rofiles-fuse.1.gz
/usr/share/man/man5/ostree.repo-config.5.gz
/usr/share/man/man5/ostree.repo.5.gz
/usr/share/ostree/trusted.gpg.d/README-gpg