Списък на файловете в пакета libssl1.1 в buster, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/engines-1.1/afalg.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/engines-1.1/capi.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/engines-1.1/padlock.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.1
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.1.1
/usr/share/doc/libssl1.1/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libssl1.1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libssl1.1/changelog.gz
/usr/share/doc/libssl1.1/copyright