Списък на файловете в пакета libsqlite3-0 в buster, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsqlite3.so.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsqlite3.so.0.8.6
/usr/share/doc/libsqlite3-0/README.Debian
/usr/share/doc/libsqlite3-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsqlite3-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libsqlite3-0/changelog.html.gz
/usr/share/doc/libsqlite3-0/copyright