Списък на файловете в пакета librust-quick-error-dev в buster, архитектура armhf

/usr/share/cargo/registry/quick-error-1.2.2/.cargo-checksum.json
/usr/share/cargo/registry/quick-error-1.2.2/.gitignore
/usr/share/cargo/registry/quick-error-1.2.2/.travis.yml
/usr/share/cargo/registry/quick-error-1.2.2/Cargo.toml
/usr/share/cargo/registry/quick-error-1.2.2/LICENSE-APACHE
/usr/share/cargo/registry/quick-error-1.2.2/LICENSE-MIT
/usr/share/cargo/registry/quick-error-1.2.2/README.rst
/usr/share/cargo/registry/quick-error-1.2.2/bulk.yaml
/usr/share/cargo/registry/quick-error-1.2.2/examples/context.rs
/usr/share/cargo/registry/quick-error-1.2.2/src/lib.rs
/usr/share/cargo/registry/quick-error-1.2.2/vagga.yaml
/usr/share/doc/librust-quick-error-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/librust-quick-error-dev/copyright