Списък на файловете в пакета libpango1.0-0 в buster, архитектура armhf

/usr/share/doc/libpango1.0-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpango1.0-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libpango1.0-0/copyright