Списък на файловете в пакета libpam-tacplus в buster, архитектура armhf

/lib/security/pam_tacplus.so
/usr/share/doc/libpam-tacplus/README.Debian
/usr/share/doc/libpam-tacplus/README.gz
/usr/share/doc/libpam-tacplus/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpam-tacplus/changelog.gz
/usr/share/doc/libpam-tacplus/copyright
/usr/share/doc/libpam-tacplus/sample.pam
/usr/share/pam-configs/tacplus