Списък на файловете в пакета libowcapi-3.2-3 в buster, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libowcapi-3.2.so.3
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libowcapi-3.2.so.3.0.0
/usr/share/doc/libowcapi-3.2-3/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/libowcapi-3.2-3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libowcapi-3.2-3/changelog.gz
/usr/share/doc/libowcapi-3.2-3/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libowcapi-3.2-3