Списък на файловете в пакета libnl-3-200 в buster, архитектура armhf

/etc/libnl-3/classid
/etc/libnl-3/pktloc
/lib/arm-linux-gnueabihf/libnl-3.so.200
/lib/arm-linux-gnueabihf/libnl-3.so.200.26.0
/usr/share/doc/libnl-3-200/README.Debian
/usr/share/doc/libnl-3-200/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnl-3-200/changelog.gz
/usr/share/doc/libnl-3-200/copyright