Списък на файловете в пакета libkf5solid5 в buster, архитектура armhf

/etc/xdg/solid.categories
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libKF5Solid.so.5
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libKF5Solid.so.5.54.0
/usr/share/doc/libkf5solid5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkf5solid5/copyright