Списък на файловете в пакета libhivex0 в buster, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libhivex.so.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libhivex.so.0.0.0
/usr/share/doc/libhivex0/README
/usr/share/doc/libhivex0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhivex0/changelog.gz
/usr/share/doc/libhivex0/copyright