Списък на файловете в пакета libghc-crypto-random-api-prof в buster, архитектура armhf

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/crypto-random-api-0.2.0-8C0ya28VK06Eob1K9YJHQY/Crypto/Random/API.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/crypto-random-api-0.2.0-8C0ya28VK06Eob1K9YJHQY/libHScrypto-random-api-0.2.0-8C0ya28VK06Eob1K9YJHQY_p.a
/usr/share/doc/libghc-crypto-random-api-prof/buildinfo_armhf.gz
/usr/share/doc/libghc-crypto-random-api-prof/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/libghc-crypto-random-api-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-crypto-random-api-prof/copyright