Списък на файловете в пакета krb5-otp в buster, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/krb5/plugins/preauth/otp.so
/usr/lib/tmpfiles.d/krb5-otp.conf
/usr/share/doc/krb5-otp/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/krb5-otp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/krb5-otp/copyright