Списък на файловете в пакета doodle-dbg в buster, архитектура armhf

/usr/lib/debug/.build-id/28/3208e53b2cb4e14221f4e49cfc3f434092b616.debug
/usr/lib/debug/.build-id/8a/613c3854bf7eaa09e6f3bcbfa6b228b9f4e79a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c0/d893b0d0a9e116b0e7e40f2b6359f3659f6d59.debug
/usr/share/doc/doodle-dbg/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/doodle-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/doodle-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/doodle-dbg/copyright