Списък на файловете в пакета corosync-qnetd в buster, архитектура armhf

/etc/init.d/corosync-qnetd
/lib/systemd/system/corosync-qnetd.service
/usr/bin/corosync-qnetd
/usr/bin/corosync-qnetd-certutil
/usr/bin/corosync-qnetd-tool
/usr/share/doc/corosync-qnetd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/corosync-qnetd/changelog.gz
/usr/share/doc/corosync-qnetd/copyright
/usr/share/man/man8/corosync-qnetd-certutil.8.gz
/usr/share/man/man8/corosync-qnetd-tool.8.gz
/usr/share/man/man8/corosync-qnetd.8.gz