Списък на файловете в пакета xserver-xorg-input-mtrack в buster, архитектура armel

/usr/lib/xorg/modules/input/mtrack_drv.so
/usr/share/X11/xorg.conf.d/50-mtrack.conf
/usr/share/bug/xserver-xorg-input-mtrack/script
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-mtrack/README.md.gz
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-mtrack/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-mtrack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-mtrack/copyright