Списък на файловете в пакета widelands в buster, архитектура armel

/usr/games/widelands
/usr/share/applications/org.widelands.widelands.desktop
/usr/share/doc/widelands/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/widelands/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/widelands/changelog.gz
/usr/share/doc/widelands/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/widelands.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/widelands.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/widelands.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/widelands.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/widelands.png
/usr/share/man/man6/widelands.6.gz
/usr/share/metainfo/widelands.appdata.xml