Списък на файловете в пакета uidmap в buster, архитектура armel

/usr/bin/newgidmap
/usr/bin/newuidmap
/usr/share/doc/uidmap/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/uidmap/NEWS.gz
/usr/share/doc/uidmap/README
/usr/share/doc/uidmap/TODO.gz
/usr/share/doc/uidmap/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uidmap/changelog.gz
/usr/share/doc/uidmap/copyright
/usr/share/lintian/overrides/uidmap
/usr/share/man/man1/newgidmap.1.gz
/usr/share/man/man1/newuidmap.1.gz