Списък на файловете в пакета python3-lxc в buster, архитектура armel

/usr/lib/python3/dist-packages/_lxc.cpython-36m-arm-linux-gnueabi.so
/usr/lib/python3/dist-packages/_lxc.cpython-37m-arm-linux-gnueabi.so
/usr/lib/python3/dist-packages/lxc/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/python3_lxc-3.0.3.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/python3_lxc-3.0.3.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/python3_lxc-3.0.3.egg-info/top_level.txt
/usr/share/doc/python3-lxc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-lxc/copyright
/usr/share/doc/python3-lxc/examples/api_test.py.gz
/usr/share/doc/python3-lxc/examples/pyconsole-vte.py
/usr/share/doc/python3-lxc/examples/pyconsole.py