Списък на файловете в пакета openvas-nasl в buster, архитектура armel

/usr/bin/openvas-nasl
/usr/bin/openvas-nasl-lint
/usr/share/doc/openvas-nasl/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/openvas-nasl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/openvas-nasl/changelog.gz
/usr/share/doc/openvas-nasl/copyright
/usr/share/man/man1/openvas-nasl-lint.1.gz
/usr/share/man/man1/openvas-nasl.1.gz