Списък на файловете в пакета mousetrap в buster, архитектура armel

/usr/games/mousetrap
/usr/share/applications/mousetrap.desktop
/usr/share/doc/mousetrap/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mousetrap/changelog.gz
/usr/share/doc/mousetrap/copyright
/usr/share/games/mousetrap/README
/usr/share/games/mousetrap/data/audio/sounds_eat.wav
/usr/share/games/mousetrap/data/audio/sounds_laser.wav
/usr/share/games/mousetrap/data/audio/sounds_lastlife.wav
/usr/share/games/mousetrap/data/audio/sounds_oneup.wav
/usr/share/games/mousetrap/data/font1/font.dat
/usr/share/games/mousetrap/data/font1/font.ini
/usr/share/games/mousetrap/data/font1/font.raw
/usr/share/games/mousetrap/data/images/grass.bmp
/usr/share/games/mousetrap/data/images/sprite.bmp
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/mousetrap.png
/usr/share/man/man6/mousetrap.6.gz