Списък на файловете в пакета lua-discount-dev в buster, архитектура armel

/usr/include/lua5.1/lua-discount.h
/usr/include/lua5.2/lua-discount.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/liblua5.1-discount.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/liblua5.1-discount.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/liblua5.2-discount.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/liblua5.2-discount.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/pkgconfig/lua5.1-discount.pc
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/pkgconfig/lua5.2-discount.pc
/usr/share/doc/lua-discount-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lua-discount-dev/copyright