Списък на файловете в пакета libghc-crypto-random-prof в buster, архитектура armel

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/crypto-random-0.0.9-BQrtGlyfA33DqynaeNiuiD/Crypto/Random.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/crypto-random-0.0.9-BQrtGlyfA33DqynaeNiuiD/Crypto/Random/API.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/crypto-random-0.0.9-BQrtGlyfA33DqynaeNiuiD/Crypto/Random/Entropy.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/crypto-random-0.0.9-BQrtGlyfA33DqynaeNiuiD/Crypto/Random/Entropy/Source.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/crypto-random-0.0.9-BQrtGlyfA33DqynaeNiuiD/Crypto/Random/Entropy/Unix.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/crypto-random-0.0.9-BQrtGlyfA33DqynaeNiuiD/Crypto/Random/Generator.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/crypto-random-0.0.9-BQrtGlyfA33DqynaeNiuiD/Crypto/Random/Test.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.4.4/crypto-random-0.0.9-BQrtGlyfA33DqynaeNiuiD/libHScrypto-random-0.0.9-BQrtGlyfA33DqynaeNiuiD_p.a
/usr/share/doc/libghc-crypto-random-prof/buildinfo_armel.gz
/usr/share/doc/libghc-crypto-random-prof/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/libghc-crypto-random-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-crypto-random-prof/copyright