Списък на файловете в пакета libgcc1 в buster, архитектура armel

/lib/arm-linux-gnueabi/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1