Списък на файловете в пакета libavahi-core7 в buster, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libavahi-core.so.7
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libavahi-core.so.7.0.2
/usr/share/doc/libavahi-core7/NEWS.gz
/usr/share/doc/libavahi-core7/README
/usr/share/doc/libavahi-core7/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/libavahi-core7/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libavahi-core7/copyright