Списък на файловете в пакета libatd-ocaml в buster, архитектура armel

/usr/lib/ocaml/atd/META
/usr/lib/ocaml/atd/atd.cma
/usr/share/doc/libatd-ocaml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libatd-ocaml/changelog.gz
/usr/share/doc/libatd-ocaml/copyright