Списък на файловете в пакета github-backup в buster, архитектура armel

/usr/bin/github-backup
/usr/bin/gitriddance
/usr/share/bash-completion/completions/github-backup
/usr/share/doc/github-backup/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/github-backup/changelog.gz
/usr/share/doc/github-backup/copyright
/usr/share/man/man1/github-backup.1.gz
/usr/share/man/man1/gitriddance.1.gz