Списък на файловете в пакета gir1.2-telepathyglib-0.12 в buster, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/girepository-1.0/TelepathyGLib-0.12.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-telepathyglib-0.12