Списък на файловете в пакета cowpatty в buster, архитектура armel

/usr/bin/cowpatty
/usr/bin/genpmk
/usr/share/doc/cowpatty/FAQ.gz
/usr/share/doc/cowpatty/README.gz
/usr/share/doc/cowpatty/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cowpatty/changelog.gz
/usr/share/doc/cowpatty/copyright
/usr/share/lintian/overrides/cowpatty
/usr/share/man/man1/cowpatty.1.gz
/usr/share/man/man1/genpmk.1.gz