Списък на файловете в пакета bitlbee-plugin-otr в buster, архитектура armel

/usr/lib/bitlbee/otr.so
/usr/share/doc/bitlbee-plugin-otr