Списък на файловете в пакета vcdimager в buster, архитектура arm64

/usr/bin/cdxa2mpeg
/usr/bin/vcd-info
/usr/bin/vcdimager
/usr/bin/vcdxbuild
/usr/bin/vcdxgen
/usr/bin/vcdxminfo
/usr/bin/vcdxrip
/usr/share/doc/vcdimager/FAQ
/usr/share/doc/vcdimager/NEWS.gz
/usr/share/doc/vcdimager/README
/usr/share/doc/vcdimager/THANKS
/usr/share/doc/vcdimager/TODO
/usr/share/doc/vcdimager/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/vcdimager/changelog.gz
/usr/share/doc/vcdimager/copyright
/usr/share/man/man1/cdxa2mpeg.1.gz
/usr/share/man/man1/vcd-info.1.gz
/usr/share/man/man1/vcdimager.1.gz
/usr/share/man/man1/vcdxbuild.1.gz
/usr/share/man/man1/vcdxgen.1.gz
/usr/share/man/man1/vcdxminfo.1.gz
/usr/share/man/man1/vcdxrip.1.gz