Списък на файловете в пакета speech-dispatcher-audio-plugins в buster, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/speech-dispatcher/spd_alsa.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/speech-dispatcher/spd_libao.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/speech-dispatcher/spd_nas.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/speech-dispatcher/spd_oss.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/speech-dispatcher/spd_pulse.so
/usr/share/doc/speech-dispatcher-audio-plugins/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/speech-dispatcher-audio-plugins/copyright