Списък на файловете в пакета python3-all в buster, архитектура arm64

/usr/share/doc/python3-all