Списък на файловете в пакета libpcsclite1 в buster, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libpcsclite.so.1
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libpcsclite.so.1.0.0
/usr/share/doc/libpcsclite1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpcsclite1/changelog.gz
/usr/share/doc/libpcsclite1/copyright