Списък на файловете в пакета liborcania-dev в buster, архитектура arm64

/usr/include/orcania-cfg.h
/usr/include/orcania.h
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/liborcania.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/liborcania.pc
/usr/share/doc/liborcania-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liborcania-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/liborcania-dev/copyright