Списък на файловете в пакета libkf5alarmcalendar5abi1 в buster, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libKF5AlarmCalendar.so.5.9.3.abi1
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libKF5AlarmCalendar.so.5abi1
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/akonadi_serializer_kalarm.so
/usr/share/doc/libkf5alarmcalendar5abi1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkf5alarmcalendar5abi1/copyright