Списък на файловете в пакета libharfbuzz-icu0 в buster, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libharfbuzz-icu.so.0
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libharfbuzz-icu.so.0.20301.0
/usr/share/doc/libharfbuzz-icu0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libharfbuzz-icu0/changelog.gz
/usr/share/doc/libharfbuzz-icu0/copyright