Списък на файловете в пакета guile-2.0 в buster, архитектура arm64

/usr/bin/guile-2.0
/usr/share/doc/guile-2.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/guile-2.0/changelog.gz
/usr/share/doc/guile-2.0/copyright
/usr/share/man/man1/guile-2.0.1.gz
/usr/share/menu/guile-2.0