Списък на файловете в пакета default-jre в buster, архитектура arm64

/usr/share/doc/default-jre